Seaweedphotos

Jeg hedder Anne-Mette Aaen.

Jeg bor i Aarhus og har de sidste 4 år fotograferet tang på vandringer langs kysterne rundt omkring Danmark. 

Klik på Image gallery nederst på siden og se et lille udvalg af mine mange billeder. 

Jeg vil gerne være med til at øge opmærksomheden på tang, havets fantastiske ressource, med de utallige muligheder, som der nu forskes i på mange forskellige plan. 

Tang repræsenterer bæredygtighed og er derfor en del af kampen mod klimaforandringerne, som vi endnu kun har set en lille del af.

Rent ernæringsmæssigt er tang en rig kilde til sund kost, med klimavenlig livsstil som sidegevinst. Tang smager godt, men kan også nydes med øjnene og det er her mine billeder har tilegnet sig en plads.

Mit fokus ligger imidlertid på det æstetiske aspekt, da jeg håber at kunne aflive myten om at tang, som definition er råddent, ildelugtende og bestemt ikke noget man har lyst til at spise. 

På mine billeder har jeg prøvet at fange lyset, så ikke kun tang, men også havbund og sand kommer i spil, idet jeg gerne vil vise, hvordan tang tar´ sig ud i dets naturlige miljø.

Jeg håber at billederne vil blive mødt med friske øjne og give alle jer kære gæster på dette site, en god og måske ny oplevelse, når I ser den store diversitet, de flotte strukturer og det vidunderlige farvespektrum.

My name is Anne-Mette Aaen,

I live in Aarhus, Denmark. For the past 4 years I have photographed seaweed on my walks along the coasts of Denmark. Please click on Image gallery below and watch a small selection of my many pictures.

I hope that my photographs will help raise awareness of seaweed, an amazing resource, with a myriad of possibilities that is shown increasing interest as an object of research and exploration in different fields.

Seaweed represents sustainability and is therefore a part of the fight against climate change, of which we have only seen a small part yet.

In terms of nutrition, seaweed is a rich source of vitamins, with climate-friendly lifestyle as a side benefit. Seaweed tastes good but can also be enjoyed with the eyes and this is where my pictures come in to play.

My focus is on the aesthetic aspects of seaweed, and I hope to contradict the general notion of seaweed as a supposedly rotten, smelly and not very appetizing matter.

In my pictures I try to catch the sparkling natural light in the sand and seabed around the seaweed itself, to show how seaweed looks in its natural surroundings. 

I hope you´ll enjoy my work, and that these pictures will give you a new and positive experience regarding seaweed, when you see the great diversity, the beautiful structures and the wonderful color scheme.